ติดต่อเรา

กรุงเทพฯ

บริษัท ไทม์โฟร์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ห้อง 2-09, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย, ก.ท.ม. 10110.

โทร. 02 656 7799, มือถือ 085 121 9168

 

เมลเบิร์น

City Education Centre
Suite 3B, The Paramount Centre
108 Bourke Street
Melbourne, VIC 3000.

โทร. 03 9663 8151, มือถือ 0407 045 506