เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลียดีอย่างไร

ทักษะภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลีย การศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจึงทำให้คุณได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันและพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น เพราะวิธีเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี คือการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่พูดภาษาอังกฤษจริงๆ จะเห็นว่า นักเรียน นักศึกษาทั่วโลกมาเรียนทีออสเตรเลียเพิ่มขึ้นทุกๆปี ก็เพื่อสิ่งนี้

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาขั้นต่อไป และการทำงาน

นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ หรือมาเพี่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ ท่องเที่ยว และอื่นๆ สถาบันการศึกษาที่ออสเตรเลียค่อนข้างยืดหยุ่น และมีให้เลือก ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง และคุณสามารถ สมัครเรียนได้ตลอดเวลา

โดดเด่น

เรียนที่ออสเตรเลียทำให้คุณโดดเด่นจากคนอื่นๆ

สมัยนี้ใครๆก็จบปริญญา ทำไมคุณจึงไม่ก้าวออกมาเพื่อเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม สร้างลักษณะ นิสัย หรือบุคลิกภาพให้โดดเด่น จากความเป็นอยู่ที่ต้องช่วยเหลือตัวเอง การพบปะผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ หรือการเรียนรู้เพื่อรับวัฒนธรรมดีๆของชาวออสเตรเลีย เช่นความมั่นใจในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความมีจิตสาธารณะ ระเบียบ วินัย การอยู่ร่วมบนความแตกต่าง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ประวัติการศึกษาของคุณโดดเด่น

คุณภาพระบบการศึกษา

ในปี 2543 ออสเตรเลียได้ออกกฎหมาย “บริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” หรือ (ESOS) Act โดยเน้นการควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ เช่นระบบ Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) ที่สถาบันจะต้องผ่านมาตรฐานที่รัฐกำหนด ก่อนที่จะสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ เป็นต้น โดยหลักสูตร และสถาบันที่รับนักศึกษาต่างชาติได้ สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ที่ http://cricos.deewr.gov.au

ถ้าหากทางสถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามมาตราฐานกิจกรรมทางการตลาด มาตรฐานการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือระบบการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามที่รัฐบาลกำหนดได้ ก็ไม่สามารถลงทะเบียน เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติได้

กลไกนี้เองที่ทำให้สถาบันการศึกษาที่คุณจะลงทะเบียนเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย มีมาตรฐานตามกำหนดของรัฐบาล

ประสบการณ์ต่างแดน

การเรียนหนังสือต่างประเทศเป็นโอกาสอันดีที่จะมีประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องของวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตอยู่ของประเทศนั้นๆ ในแต่ละปีมี นักท่องเที่ยวมากมายมุ่งตรงไปออสเตรเลีย เพื่อลองใช้ชีวิตแบบคนออสซี่ แต่การไปเป็นนักศีกษา มันไม่ใช่แค่ลองเท่านั้น เพราะการไปเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ออสเตรเลีย คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียตลอด ระยะเวลาเรียนของคุณ คุณจะมีชีวิตในแบบของคุณ และมีโอกาสท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับเรียนหนังสือ

เมืองน่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลก

เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกมาหลายปี โดย The Economist ได้พิจารณาจากปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านเสถียรภาพ การดูแลสุขภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นอกจากเมลเบิร์นแล้ว เมืองต่างๆในประเทศออสเตรเลียก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเช่นกัน

นอกจากนี้ หน้าหนาวเมืองต่างๆในออสเตรเลีย ถึงแม้ว่าหนาวกว่าเมืองไทย แต่ก็ไม่หนาวจัดจนเกินไปเหมือนบางประเทศ

เรียน+ทำงาน อย่างถูกกฎหมาย

นักเรียนต่างชาติในประเทศออสเตรเลีย สามารถทำงาน part-time ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยวีซ่านักเรียน อนุญาตให้คุณทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอม เพื่อสร้างประสบการณ์ และให้คุณได้หารายได้พิเศษ

นอกจากนี้ กระทรวงอิมมิเกรชั่น ยังเสนอให้นักเรียนอยู่ทำงานต่อหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับปริญญาที่มีระยะเวลาเรียน 2 ปีขึ้นไปอีกด้วย