ขั้นตอนเดินเรื่อง

ขั้นตอนการสมัครเรียน และยื่นวีซ่า

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่า จะเรียนหลักสูตรใด กับสถาบันใด ก็ถึงขั้นตอนการสมัครเรียน และยื่นขอวีซ่า

ทุกระดับการเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย มีขั้นตอนสำคัญสำหรับนักเรียนต่างชาติดังนี้

  1. สมัครเรียน โดยทางทีมงานไทม์โฟร์เอ็ดดูเคชั่น จะช่วยเหลือคุณตั้งแต่กรอกแบบฟอร์ม หรือเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร หรือระดับชั้น
  2. สถาบันออกเอกสาร Letter of Offer และเงื่อนไขมาให้พิจารณา ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ เช่น เงื่อนไขการคืนเงิน วันเริ่มเรียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น
  3. จ่ายเงินค่ามัดจำโดยตรงกับสถาบันตามที่กำหนดใน Letter of Offer และเซ็นสัญญา Acceptance Agreement (ยอมรับเงื่อนไขในข้อ 2)
  4. สถาบันออกเอกสาร ใบยืนยันการลงทะเบียน (eCoE) ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. ทีมงานไทม์โฟร์เอ็ดดูเคชั่น ส่งคำถามให้กรอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมทำรายการเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ผู้สมัคร
  2. เมื่อผู้สมัครส่งคำตอบให้ทีมงานไทม์โฟร์เอ็ดดูเคลั่นแล้ว เราจะทำรายการเอกสารเพื่อใช้ยื่นวีซ่า เพื่อให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร หากมีเอกสารต้องแปล ผู้สมัครสามารถส่งให้ร้านแปลเอกสารที่รู้จักแปล หรือจะให้ทีมงานไทม์โฟร์เอ็ดดูเคชั่นแปลให้ก็ได้ ในราคาไม่แพง
  3. ทีมงานเตรียมแบบฟอร์ม เรียกขอเอกสาร และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า จากผู้สมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า
  4. ทีมงานเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่า