แปลเอกสาร NAATI

Time 4 Education พร้อมให้บริการแปลเอกสาร โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบอาชีพ แปลเอกสาร และล่ามจากประเทศออสเตรเลีย, NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) เพื่อให้ท่านสามารถนำเอกสารแปลนี้ไปใช้ติดต่องานราชการ หรือกับองค์กรเอกชน ของประเทศออสเตรเลียได้ทันที โดยไม่ต้องมีตราประทับรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

เราให้บริการแปลทั้งสองทาง ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประเภทงานแปลที่ให้บริการได้แก่

  • แปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า โฉนดที่ดิน เอกสารทางทหาร หนังสือรับรองโสด หรือใบรับรองต่างๆ
  • แปลเอกสารสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญารับเหมา หรือสัญญาอื่นๆ
  • แปลเนื้อหาข่าว หรือบทความสำหรับสื่อทุกชนิด
  • แปลเอกสารทางเทคนิคต่างๆ เช่น เคมี วิศวกรรม แพทย์ เภสัชกรรม หรืองานวิทยาศาสตร์ต่างๆ
  • แปลเอกสารเฉพาะทางอื่นๆ เช่น เอกสารฝึกอบรม งบการเงินบริษัท รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือเรียน หรือบทความวิชาการ เป็นต้น

งานแปลเอกสารทุกงาน พร้อมบริการส่งเอกสารทางอีเมล และทางไปรษณีย์ฟรีทั่วราชอาณาจักร โดยท่านที่จะนำเอกสารแปลไปยื่นกับ Immigration ของประเทศออสเตรเลีย สามารถใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราส่งให้ทางอีเมลไปยื่นทางออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องเอาไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

หากท่านต้องการปรึกษาก่อนรับบริการ สามารถติดต่อได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้
Line: oeymelbourne
โทร: 085 121 9168
อีเมล: kathy@time4education.co.th

หมายเหตุ: ถ่ายรูปเอกสารด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อปรึกษา หรือสอบถามราคาก่อนทางไลน์ได้นะคะ แต่ถ้าจะให้ดำเนินการแปล จะต้องเป็นเอกสารที่สแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่รายละเอียด 300 dpi ขึ้นไปเท่านั้นค่ะ

Line QR